SPEEDgrupa

SPEEDgrupa

SPEEDgrupa SPEEDgrupa

SPEEDpuzzleSPEEDpuzzle najkrócej można określić jako modułowa, bezpieczna nawierzchnia. Co to jest BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA?

Definicja określająca zespół cech nawierzchni na placach zabaw dla dzieci, powstała w związku z programem „Radosna Szkoła”. Wg programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna Szkoła” w szkołach powinny powstać miejsca zabaw (wewnątrz budynku) oraz szkolne place zabaw (na zewnątrz) wyposażone w sprzęty umożliwiające „(…)prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). (…) Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami.(…)” źródło: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=131&Itemid=171

 

Załącznik do uchwały nt 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. precyzuje wymagania dotyczące bezpiecznej nawierzchni jako: „nawierzchni, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankową albo gumową (…)zgodną z Polskimi Normami, nawierzchni syntetycznej typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej (…)”

 

Wydane później „Stanowisko MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać sprzęt rekreacyjny i nawierzchnia placu zabaw” doprecyzowuje wymagania dotyczące bezpiecznej nawierzchni, wyjaśniając że zastosowanie na placu zabaw urządzeń wyższych niż 1,5m wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni o wyższych parametrach i amortyzującej ewentualny upadek z wysokości odpowiedniej do zainstalowanego urządzenia.

W ślad za realizacją rządowego programu znacznie wzrosła świadomość społeczna dotycząca bezpieczeństwa na placach zabaw i określenie „bezpieczna nawierzchnia” weszło do powszechnego użycia a sama nawierzchnię stosuje się w tej chwili do wszystkich nawierzchni stosowanych w miejscach zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Zastosowanie bezpiecznych nawierzchni jest znacznie szersze:

- bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw dla dzieci

- sportowa nawierzchnia na boiskach wielofunkcyjnych

- antypoślizgowa, bezpieczna nawierzchnia komunikacyjna wokół basenów, lodowisk

- bezpieczne ścieżki spacerowe w ośrodkach sportowych, rehabilitacyjnych i w ogrodach

- rekreacyjna nawierzchnia na tarasach ogrodowych

- nawierzchnia alejek na terenach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacji i opieki, co pozwala na bezpieczne, komfortowe poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wózków inwalidzkich.

Wszystko o SPEEDpuzzle na stronie dedykowanej >> www.SPEEDpuzzle.pl