SPEEDgrupa

SPEEDgrupa

Misja
SPEEDgrupa SPEEDgrupa SPEEDgrupa SPEEDgrupa SPEEDgrupa

Misja"Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie." (Raport Brundtland)


Ta idea przyświeca nam od początku, szczególnie w dobie zintensyfikowanych działań w dziedzinie inwestycji  sportowych. Gwałtowny wzrost dofinansowania infrastruktury sportowej, przy jednoczesnym, lekkim wyhamowaniu gospodarczym w innych dziedzinach spowodował  niebezpieczne ukierunkowanie inwestorów na jedno kryterium: cenę.  Mimo obserwowanego spadku zainteresowania pozostałymi kryteriami (ekologia, bezpieczeństwo) SPEEDgrupa konsekwentnie jest wierna przesłaniu zrównoważonego rozwoju.


Dlatego nasz wybór padł na produkty, które wytwarzane są z wyjątkową dbałością o środowisko, poddawane niezliczonym testom i procesom certyfikacyjnym oraz gwarantują użytkownikom wysoki stopień bezpieczeństwa. Dużą wagę przykładamy tez do  minimalizacji środków utrzymania, szczególnie w przypadku nawierzchni sportowych.  Oferujemy inwestorom rozwiązania dobre jakościowo, bezpieczne dla zdrowia
i praktycznie bezobsługowe w zakresie konserwacji: nawierzchnie SPORT COURT, bezpieczne nawierzchnie SPEEDpuzzle.


Jednocześnie podjęliśmy szeroko zakrojone działania edukacyjne, mające uświadomić zarządcom obiektów (boisk, sal sportowych, placów zabaw) zagrożenia wynikające z zaniechania odpowiedniej konserwacji wyposażenia oraz wszystkie aspekty prawidłowej dbałości o tereny sportowe.